Bilgisayar destekli kontrol sistemleri
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Çizilen grafige baslik yazmak için kullanilir.

Çizilen grafigin x-eksenine istenilen açiklamayi yazmak için kullanilir. Çizilen grafigin y-eksenine istenilen açiklamayi yazmak için kullanilir.

Bunlar için ise yukarida gösterilen nokta, arti, yildiz, yuvarlak ve x karakterleri kullanilir. Çizilen egrinin rengi de yukarida gösterilen kisaltmalarla degistirilebilir. Burada r kirmizi renk red , g yesil renk green , b mavi renk blue , w beyaz renk white ve i ise invisible olarak kisaltimistir. Not : Bu özellikler ve daha farkli görüntü özellikleri grafik ekrani üzerindeki Insert ve Tools menüleri araciligiyla komut satirini kullanmadan da yapilabilmektedir.

Basamak fonksiyonu seklinde çizilecek ise stairs a komutu kullanilir.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Örnek olarak Tools menüsünde Rotate-3D seçenegi kullanilarak mouse yardimiyla iki üstteki bar grafiginin görüntüsü asagidaki gibi elde edilebilir. Bu komut verilen girisi z bileseni olarak algilar ve dikdörtgen x-y düzlemi üzerinde z ekseni boyunca çizim yapar. Oysa, MATLAB komut ya da fonksiyonlarindan gerçeklestirmek istedigimiz bir isle ilgili özel bir grubu, bir dosyaya kaydederek, bu dosya isminin çagirilmasiyla icra ettirebiliriz. Bir komut grubu içerdigi için tanim itibariyle bir program dosyasidir. Dolayisiyla programlama M-dosyalari olusturularak yapilir.

Bu nedenle program yazarken en çok kullanilacak olan islem M-File olusturma islemidir. Bunun için File menüsünden New seçilir ve daha sonra M-File seçenegi seçilir. Böylece yeni bir programlama ekrani elde edilir. Yazilan program buradaki work çalisma dosyasinin içine istenilen isimle kaydedilir.

Kaydedilen dosyalarin uzantisi.

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

Örnek: sonuc. Ayrica work menüsüne girilip oradan da çalistirilabilir. Ilk etapta örnek olarak olusturulmus olan bos bir M-File dosyasi asagida gösterilmistir: Pencere içindeki degiskenlerin üzerine çift tiklayarak o degiskenle ilgili bilgilere ulasilip degisiklikler yapilabilir. MATLAB komut satirinda ise save komutu kullanilirsa o esnada bellekte bulunan degiskenleri, istenilen dosya ismiyle ve uzantisi.

Not: Bir programi dogru olarak çalistirmak için, icra ettirmeden önce clear komutuyla mevcut degiskenler silinebilir. Bu tür islemler asagidaki tabloda özetlenmistir. Komutun Adi cd dir ls delete type Komutun Islevi Aktif dizini degistirir. Aktif dizinin içindekileri listeler. Belirtilen dosyayi siler. Belirtilen dosyanin içerigini listeler. MATLAB de degiskenler, kendilerine ait bir isim ve onlara atanacak degerler yardimiyla olusturulurlar.

Önceden degisken tipini belirtmeksizin, degiskene verilen degere bagli olarak MATLAB, uygun degisken tipini belirler ve bilgisayar belleginden yeteri kadar yeri bu degiskene tahsis eder. Birinci bölümde temel atamalarla ilgili bazi bilgiler sabit, degisken, matris, dizi, vektör tanimlama Bu nedenle kompleks sayi uygulamalarinda disp fonksiyonunu kullanilmalidir.

Belirtilen araligi otomatik olarak verilen eleman sayisina göre böler ve her böldügü sayiyi görüntüler. Ayrica whos komutu degiskenler hakkinda daha ayrintili bilgi verir. Bu özellik asagida örnek üzerinde açiklanmistir : Örnek olarak kullanici tarafindan girilen n adet rakamin Bu rakamlarin MATLAB de vektör formunda girilmesi gerekmektedir ortalamasini, en küçük elemanini, en büyük elemanini ve standart sapmasini bulacak bir fonksiyonu ist a adiyla olusturalim : Örnek olarak 2 sayinin toplamini yapan toplam isimli basit bir program yazalim. Çizilmesi istenen dogrunun iki noktasi kullanicidan istenmekte ve grafik otomatik olarak çizdirilmektedir.

Noktanin apsisini giriniz :3 1. Noktanin ordinatini giriniz :9 2. Noktanin apsisini giriniz 2. Çizilmesi istenen pasta dilimi grafigi için kullanicidan bu üç partiye ait yüzdelik oy orani rakam olarak istenmekte ve grafik otomatik olarak çizdirilmektedir.

Böylece programin isletilmesi durdurulur, fonksiyonun kontrol edilebilmesini saglar, degiskenler üzerinde inceleme ve degisiklik yapilabilir. Bu özellikten çikip programin akisina devam edebilmek için, return komutu girilir ve enter tusuna basilir. Bu özellik sayesinde çalisma alaninda üretilen sonuçlara aninda ulasabilmek mümkün olmaktadir. Asagidaki örnekte M-File ve komut icra satirlari verilmistir Matris Tanımlama Matrisler girilirken köşeli parantez kullanılarak [ ] ve aşağıdaki yollardan biri kullanılarak girilir: 1. Elemanları bir tam liste olarak girmek Buna göre matris.

Diğer bir değişle, eğer A matrisi aşağıdaki gibi tanımlandıysa bu matrisin transpoz. What is a computer??? Matlab Grafikler Grafik Türleri Grafik Komutları Grafik Türleri plot: çizgisel grafikler bar: sütun bar şeklindeki grafikler stem: sütun çizgisel grafikler pie: pasta grafikleri Yardımcı Komutlar hold. Matlab da 2 boyutlu grafik çizdirmek için plot komutu kullanılır.

Örnek: aşağıdaki gibi yazılır. Matlab, komut temelli bir programdır. Command Window penceresinde» işareti Matlab'ın komut prompt'unu gösterir ve bu işaret. Matlab ve Programlama Ortamı 2. Matlab Komut Penceresi 3. Matlab de değişken tanımlama 4.

Makine Mühendisliği

GİRİŞ 1. MathWorks firması tarafından geliştiriliyor. Bir grafik penceresinde tek bir grafik plot komutuyla 2. Bir grafik penceresinde birden fazla grafik Grafik elemanlarını plot komutu içinde virgülle. MathWorks firması tarafından geliştirilmiş. Etkin ve etkileşimli bir program yazımında. Fonksiyondosyalarıkendiçalışmaalanındaki yereldeğişkenleriişletir. Fonksiyon Dosyaları function [çıktı değişkeni]. Hafta Yük. Veysel KIŞ e-mail: edemir sirnak. MatLab Mustafa Coşar mustafacosar hitit. Buna örnek olarak bir sayının belli bir değerden.

Matlab programlarının hızını. Cebirsel Fonksiyonlar Yazar Prof.

AKG ENDЬSTRЭYEL ELEKTRONЭK & OTOMASYON SЭSTEMLERЭ - MEGMEET

Bu dersimizde ise disp. Matlab ile çizilebilecek grafikler; Dikdörtgen x-y ve 3 boyutlu çizgi grafikleri Ağ mesh ve yüzey grafikleri Çubuk. Polinomlar 5. Polinom Girişi Matlab de polinomlar katsayılarının vektörü ile tanımlanır. Grafik Çizimi Bu derste neler öğreneceksiniz? Python'la şekildekine benzer grafikler çizmeyi öğreneceksiniz!

Bölüm: Matlab e Giriş. Aşağıdaki formüllerde. Bu testte. Fonksiyonlar Altprogram C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur. Deneyler iki haftada bir, ders programında belirtilen.

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

Sayı Kümeleri 12 1. Doğal Sayılar Kümesi 12 1. Tam Sayılar Kümesi 13 1. Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1. Hesaplamalar Formüller aracılığıyla yapılır. Formüller sekmesi anlatılırken sık kullanılan formüller ve formül yazımı da anlatılacaktır. Tanımlanmış bir problemi bilgisayar ortamında çözen ürüne program denir. Programlama Nedir? Kısım Doç.

Akif Ceviz, Paradigma Akademi,. Bir değişken içerisinde birden çok veri numaralandırılarak tek bir. Elemanter fonksiyonlarla yaklaşım ve hata Prof. Yine, endüstriyel üretim yapan ve otomasyon teknolojilerinin kullanıldığı her alanda tekniker olarak  istihdam edilebilecektir. Uçak Elektrik-Elektronik Üretim Mühendisliği. Akademik Personel. Amaç ve Hedef: Bu programın amacı, elektrik ve kontrol sistemleri bir bütün olarak ele alınıp tasarım ve uygulama ile ilgili çözüm üretmek ve endüstriyel uygulama alanlarında kontrol sistemlerinde ihtiyaç duyulan ara insan gücü yetiştirmektir.

Ayrıca, güncel üretim teknolojileri ve talaşlı makine üretimi sanayi sektöründe çalışacak nitelikli insangücü yetiştirilmesi de hedeflenmektedir   Çalışma Alanları: Programdan mezun olacak öğrenciler, dört dönemden oluşan öğrenimleri boyunca aldıkları Matematik, Bilgisayar, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Teknik Resim, Tasarım,  Bilgisayar Destekli Üretim, Üretim Teknolojisi, Otomatik Kontrol, CNC Makineleri, Mekanik gibi   derslerle mekanik, elektrik ve elektronik teçhizatları montajı-bakımı-onarımı alanlarında bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Hızlı Erişim. Bülten Tanıtım Harita Sanal Tur.

bilgisayar destekli kontrol sistemleri Bilgisayar destekli kontrol sistemleri
bilgisayar destekli kontrol sistemleri Bilgisayar destekli kontrol sistemleri
bilgisayar destekli kontrol sistemleri Bilgisayar destekli kontrol sistemleri
bilgisayar destekli kontrol sistemleri Bilgisayar destekli kontrol sistemleri
bilgisayar destekli kontrol sistemleri Bilgisayar destekli kontrol sistemleri
bilgisayar destekli kontrol sistemleri Bilgisayar destekli kontrol sistemleri
bilgisayar destekli kontrol sistemleri Bilgisayar destekli kontrol sistemleri
bilgisayar destekli kontrol sistemleri Bilgisayar destekli kontrol sistemleri
Bilgisayar destekli kontrol sistemleri

Related bilgisayar destekli kontrol sistemleriCopyright 2019 - All Right Reserved